Mặt nạ 3M FF-400 (3M FF-400)

Liên hệ: 09.6767.1388

Mặt nạ phòng độc 3M FF-400 là loại mặt nạ nguyên mặt