Scotch 70 Băng cao su silicone cách điện tự dính

390.000

Xếp loại nhiệt độ nhóm H (180oC hoặc 356oF). Catalog Scotch 70 Files PDF
– Chống UV và ozone cực tốt.
– Dày 0.3mm.
– Vật liệu tự hợp thành một khối.
– Chống phóng điện bề mặt và hồ quang cực tốt

Còn hàng

Hỗ trợ