Băng keo 3M 93010 màng polyester

202.000

Băng keo 2 mặt

Còn hàng

Hỗ trợ
Chọn khổ rộng (mm)