Kính bảo hộ chống hóa chất 3M 334AF (3M 334)

80.000

– Kính bảo hộ 3M 334AF, chống hóa chất
– (Kính 3M 334AF chống hóa chất và chống đọng sương “AF: Anti Fog”)
– Kính chống hóa chất hạn chế covid-19 3M 334

Còn hàng

Hỗ trợ