Mặt nạ 3M Taishan 1200 (3M Taishan 1200)

Liên hệ: 09.6767.1388

Mặt nạ phòng độc 3M Taishan 1200 là loại bán mặt nạ sử dụng 1 phin lọc.