Scotch 06147 Tấm và băng Vinyl Mastic

Liên hệ: 09.6767.1388

Đơn vị: Roll ( Cuộn )
Xuất sứ: USA