Băng dính 3M Glass Cotch Electrical tape 69

Liên hệ: 09.6767.1388

Dòng điện phá vỡ: 3000V
– Khả năng cách điện: 4.8 x 104 megohms