Scotch 77 Băng chống cháy và hồ quang

Liên hệ: 09.6767.1388

Bảo vệ cáp khỏi phóng điện hồ quang và lửa.